Skip to content Skip to navigation

news

Ogłaszamy przetarg

14.07.2020

Ogłaszamy przetarg

Teatr ogłasza przetarg na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”.

Wszystkie potrzebne informacje i wykaz dokumentów wymaganych do wzięcia udziału w konkursie znajdują się tutaj: https://www.bip.teatrzeromskiego.pl/index.php?job=wiad&idg=6&id=116&x=5&y=84&z=&n_id=136

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Urzd Marszakowski Wojewdztwa witokrzyskiego
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Teatr im. Stefana eromskiego w Kielcach jest jednostk organizacyjn Samorzdu Wojewdztwa witokrzyskiego wspprowadzon przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.