Partnerzy

Logo Stowarzyszenia Przyjaciół Teatru im. S. Żeromskiego

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TEATRU IM. S. ŻEROMSKIEGO

ul.Sienkiewicza 32
25-507 Kielce

Zarząd Stowarzyszenia :

 • Grzegorz Strzelczyk – prezes
 • Marek Wołoch – wiceprezes
 • Andrzej Kadłubek – sekretarz
 • Krystyna Piróg – skarbnik
 • Wit Chamera – członek

Komisja Rewizyjna :

 • Ewa Dziekan – przewodnicząca
 • Edyta Kasprzycka – członek
 • Marek Sochacki – członek

Działalność statutowa:

 • Promocja dokonań kieleckiego Teatru.
 • Wspieranie inicjatyw rozwoju kultury teatralnej.
 • Upowszechnianie wiedzy o teatrze.
 • Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 • Organizowanie imprez teatralnych i charytatywnych.
 • Organizowanie i współorganizowanie spotkań, wykładów, prelekcji, kongresów oraz innych form współpracy i komunikacji między przedstawicielami środowisk kultury.
 • Działanie z wykorzystaniem możliwości Teatru na rzecz środowisk patologicznych.

Statut Stowarzyszenia

25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 32, tel. 41/ 344-75-00
Nr konta Bank Pekao SA , Oddział w Kielcach 96 1240 4416 1111 0010 6239 6230


STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ORAZ TEATR im. S. Żeromskiego zapraszają do udziału w konkursie : NAPISZ DO NAS O NAS

Plakat konkursu

Regulamin Konkursu Artystycznego

Deklaracja przystąpienia do konkursu

Notka 2020 o Konkursie

Konkurs „Napisz do nas o nas” jest wydarzeniem towarzyszącym zadaniu „140-lecie Teatru w Kielcach – jubileusz jednej z najstarszych scen w Polsce”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

     

„Teatr w zasięgu”

Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru im. S. Żeromskiego oraz Teatr Żeromskiego biorą udział w projekcie „Teatr w zasięgu”. Zakłada on bezpłatny dostęp (bilety i transport) do wydarzeń artystycznych kieleckiej sceny. Adresowany jest do szerokiego grona odbiorców – różnych grup wiekowych i społecznych z utrudnionym dostępem do dóbr kultury. Zachętą do przyjazdu na spektakle były wcześniejsze spotkania z aktorami w ośrodkach partnerów.

Partnerami projektu są: Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich; Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie; Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury; Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy; Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Chęcinach; Klasztor Franciszkanów Ośrodek Leczenia Uzależnień „San Damiano”; Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Lutowej; Centrum Tradycji Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 


urzad_marszalkowski_kielce300
 


 


Teatr realizuje zadanie pod hasłem: „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach” w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – INFRASTRUKTURA KULTURY.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.